NORDISKA ELBOLAGET

Tryggt, enkelt och låga priser

Vet du om att du kan begära att få installerat en timmätare helt gratis av ditt nätbolag!

Det är bara med en äkta timmätare och ett timprisavtal som du betalar för din verkliga förbrukning per timme. 

Nästan alla elkunder i Sverige betalar enligt en schablon som är medel av förbrukningen av alla i ditt nätområde. Då kvittar det om du väljer att tvätta eller värma huset när elpriset är lågt - du får ett medelpris i alla fall.

Välj Nordiska Elbolagets rörliga pris och du får automatisk ett äkta timavtal. Vi hanterar bytet åt dig!